Autorisationer

Søfartsstyrelsen kan autorisere virksomheder eller enkeltpersoner til at foretage godkendelsesarbejde samt undersøgelser af og prøver med skibe, skibsudstyr og andre produkter, der skal være godkendt af Søfartsstyrelsen.

Arbejdet udføres med ansvar over for Søfartsstyrelsen.

På denne side finder du de oplysninger, der skal benyttes i forbindelse med autorisationsarbejdet.

Søfartsstyrelsens Autorisationshåndbog indeholder en oversigt over autorisationsområder, samt kompetencer og krav, som den autoriserede skal opfylde for at opnå en autorisation inden for relevante områder.​

Hvem er autoriseret?

Søfartsstyrelsen autoriserer virksomheder eller enkeltpersoner til at foretage godkendelsesarbejde samt undersøgelser af og prøver med skibe, skibsudstyr og andre produkter, der skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Arbejdet udføres med ansvar over for Søfartsstyrelsen.

Det er virksomhedens ​eget ansvar, at autorisationen fornyes ved udløb eller ved ændrede vilkår. Søfartsstyrelsen fjerner udløbne autorisationer fra oversigten.

 

Område Navn
1 Måling af skibe
2 Opmåling af lastrum i fiskefartøjer
3 Stabilitetsberegninger
4 Radiosyn under 300 tons
5 LRIT
6 Periodisk syn fiskeskibe herunder bunden
7 Hejsemidler og lossegrej
8 Udsætningsmidler
9 MARPOL II
10 Emballage
11 Flydende boliger
12 Støjmåling
100 Periodisk inspektion af offshore containere
101 Godkendte STS operatører
103 Bunkerskibe
104 Godkendte servicestationer

 

Når du søger er der visse ting, du skal have klar, før du går igang med ansøgningsprocessen. Du kan søge online,

Ansøgningen om autorisation skal indeholde

  • Navn og adresse på virksomheden
  • CVR-nummer, telefon og e-mail
  • Nummer på autorisationsområ​​det
  • En beskrivelse af hvor​​dan ansøgeren lever op til betingelser og krav
  • Vedhæft evt. dokumentation i form af fx beviser og erfaring
  • Desuden en beskrivelse af det udstyr der evt. benyttes

Ansøgningen kan også udfyldes online

Oplysningerne kan sendes direkte på mail: cfs@dma.dk.

Lovgivningen på området

Du finder gældende lovgivning for autorisationer i autorisationshåndbogen.

Kontakt

Sikre skibe